ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เตชิต    แหวนวงศ์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศีขรภูมิพิสัย
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)