ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรัส    ราชชารี
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)