ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฟางทิพย์    บุตรวงษ์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาห้วยยางสองคอน
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ