ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิทักษ์    ทรงประโคน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มัธยมศรีลำเภาลูน
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)