ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    ใจทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองยวน
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1