ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิรนันท์    อนงค์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3