ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เสาวลักษณ์    พลพัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าเทศ
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1