ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จารุวรรณ    อินคง
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากคลองบางขนาก
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1