ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นฤพนธ์    สายเสมา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สุรวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)