ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง โศภิษฐ์    ไกรแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านช่อง
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1