ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สมทรัพย์    พันธุวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนไทรงาม
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 1