ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สรวงสุดา    บุญธนิมิตร์
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1