ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทิฆัมพร    กรรณ์สนธ์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขี้เหล็ก
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2