ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณัฐวรา    จ้อยศิริ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเกตุสโมสร
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1