ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปฏิญญา    นาศา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1