ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประคอง    อุติถิน
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนวัดบ้านหว้า
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1