ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิมพ์ประกาย    ศรีไตรรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเจ็ดบาท
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1