ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รัตน์    ฉิมเรือง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาทุ่ง
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1