ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำเริง    รอยรัตน์
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเกตุสโมสร
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1