ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุทธาวกุล    ช้างใหญ่
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สฤษดิเดช
สังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 1