ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิชญา    สีแก้ว
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)