ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติภณ    แก้วเหลี่ยม
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2