ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชิษณุพงศ์    ลืออ้าย
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2