ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกรียงศักดิ์    รจนา
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3