ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อาวร    พราหมเภทย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสาริการาม
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1