ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สิทธิผล    ดีใจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน คลองพน
สังกัด สพป.กระบี่