ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สมจิต    ยี่รัมย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์ห้วย
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2