ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พันธ์ศักดิ์    มีพวงพินธุ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3