ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุริยา    ศรีโภคา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1