ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิราวุธ    ส่งเสริม
ตำแหน่ง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีระนอง
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)