ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทองคำ    วงษาชัย
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฝางคำสามัคคี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3