ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กิตติยา    พบชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางอำพันธ์วิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)