ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กิตติยา    พบชัยภูมิ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางอำพันธ์วิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)