ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เลิศอุบล    ราดสะอาด
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยาง
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2