ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มานพ    สมภูมิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3