ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นิศารัตน์    มีบุญ
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยาง
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2