ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พรชัย    คำนวณศิลป์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดขุนสิทธิ์
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1