ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสิทธิ์    สีแข่ไตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3