ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติพงศ์    เกิดพิน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2