ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัชษณัญฑ์    ดำโพนงาม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโตนดเตี้ย
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1