ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำรัส    เผ่าพิศุทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาทะเล
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1