ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สร้อยเพชร    พายสำโรง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สังกัด
สพป.สระแก้ว เขต 2