ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิมพ์พิชชา    ธีรนพกาญจน์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร