ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภิญโย    ชูเดช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่หลวง
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1