ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชวาลา    จินดาผ่อง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1