ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชัชรี    แผ้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางปลา
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2