ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สิทธิพล    กั้วพงษ์
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)