ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กุลริสา    ทาทะลักษณ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทีฮือลือ
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2