ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อัจฉรา    อ้นขวัญเมือง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประกอบราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1