ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อโนทัย    วงษา
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซำบุ่น
สังกัด
สพป.เลย เขต 2