ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปรียาภรณ์    เชียงเครือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบุหัวช้าง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3